ZASTOSOWANIE

5.3.2014 Daniel Brak komentarzy

PODSTAWOWA CECHA ZEOLITÓW TO ABSORPCJA: zeolity są minerałami zaliczanymi do glinokrzemianów szkieletowych sodu, wapnia i potasu o strukturze przypominającej gąbkę. Zawierają dużą liczbę małych kanalików o średnicy od 0.2 do 1.2 nm (nanometra), dzięki czemu mogą np. absorbować pewne niechciane czy wręcz szkodliwe związki chemiczne z gleby, wody i powietrza. Poza tym zeolity mają działanie: antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, antyseptyczne (z nanosrebrem)

AGRO (AGRO)

 • pochłania substancje aktywne stosowane w rolnictwie
 • nośnik pestycydów oraz herbicydów – jako nośnik nawozów przedłuża ich działanie
 • podściółka dla zwierząt powoduje poprawę stanu zdrowia zwierząt –
 • ogranicza przykry zapach w powietrzu – zmniejsza zawartość amoniaku pochodzącego z koncentracji odchodów np. drobiu
 • zmniejsza wilgotność otoczenia
 • dodatki paszowe – suplementy diety
 • dodatek do nawozów: składniki odżywcze dla roślin sadowią się w kanałach struktury zeolitów, co pozwala na powolne przekazywanie ich do gleby i zapobiega zbyt szybkiemu ich wypłukiwaniu

DOM (HOME)

 • wymiennik ciepła: efektywne wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach chłodniczych i grzewczych, a w szczególności do ogrzewania lub klimatyzacji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
 • biogazownie: podwyższenie jakości pozyskanego metanu i odpadów pozostałych po fermentacji
 • zmywarki do naczyń: obniża koszty i zwiększa wydajność

HIGIENA (HIGENIC)

 • ekologiczne proszki do prania – jony odpowiedzialne za twardość wody, czyli wapń i magnez, wymieniane są na jony ją zmiękczające, pochodzące ze struktury minerałów zeolitowych.
 • składnik czyściw i detergentów

HOBBY (HOBBY)

 • materiał filtracyjny do akwariów
 • suchy szampon dla zwierząt futerkowych
 • podściółka dla zwierząt – wkład do kuwet
 • suplementy dla zwierząt
 • aseptyczne płyny dla nowonarodzonych

KOSMETYKA (COSMETIC)

 • pasta do zębów: środek polerujący we fluorkowych pastach do zębów
 • maseczki: glinki

OGRODNICTWO (GARDEN)

 • nawóz (zapewnia roślinom stały dostęp do substancji odżywczych): zdolność wiązania substancji odżywczych, które sadowią się w kanałach struktury zeolitów pozwala na powolne przekazywanie ich do gleby i zapobiega zbyt szybkiemu ich wypłukiwaniu z gleby, co zwiększa ich dostępność dla roślin. W razie potrzeby są uwalniane i udostępniane roślinom (sorpcja wymienna) co wpływa pozytywnie na odżywienie roślin i wielkość plonu naturalne
 • oczyszczanie: trwałe pochłanianie metali ciężkich, zmniejszając tym samym ich zawartość w roślinach
 • wzmacnianie: zwiększenie odporności drzewostanów
 • nawadnianie (magazynuje wodę – niweluje stres roślin podczas suszy): zeolit obok substancji odżywczych (jony) absorbuje również cząsteczki wody. W efekcie woda zostaje zatrzymana w glebie 
w okresach suszy. Zeolit absorbując wodę – nocą ogrzewa glebę, natomiast w czasie upałów – oddaje wodę ochładzając podłoże. Skoki temperatury gleby są niwelowane co sprzyja wzrostowi roślin. Podczas nawadniania zeolit zapobiega szybkiemu wysyceniu górnej warstwy gleby wodą i umożliwia jej równomierne rozprowadzenie i wykorzystanie przez rośliny.
 • napowietrzanie (poprawia gospodarkę powietrzną gleby): zdolność magazynowania w wolnych przestworach gazów (np. powietrze) wpływa tym samym pozytywnie na przewietrzenie gleby.
 • ukorzeniacz: ułatwia ukorzenienie się roślin
 • neutralizator: neutralizacja kwaśnych i leśnych gleb

POWIETRZE (AIR)

 • osuszanie i oczyszczanie gazów np. gazu ziemnego z H2S, metanu z CO2, NxOY, H2S i pary wodnej
 • wzbogaca powietrze w tlen w samolotach
 • pompy próżniowe
 • koncentrator tlenu
 • pochłanianie szkodliwych gazów: CO2, H2S, SO2, NH3 i trującego związku tetraetylku ołowiu z dymów emitowanych do atmosfery przez elektrownie i cementownie.

Warto wspomnieć o dodatkowej wartości nowej technologii. Co roku w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach powstaje 4 mln ton popiołów lotnych, z czego do różnych celów zagospodarowywanych jest nieco ponad połowa. Pozostała część wywożona jest na składowiska, w wyniku czego zanieczyszczane jest środowisko naturalne.

 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ (RADIOACTIVE)

 • pochłanianie substancji promieniotwórczych; Cs, Sr, Co, Cr
 • dezaktywacja odpadów nuklearnych – czego przykładem była akcja ratunkowa po eksplozji w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Zrzucono wtedy z powietrza ponad 500 tys. ton materiału zeolitowego (tzn. zasobnego w zeolit – znanego pod nazwą klinoptilolit), który wchłonął cząstki niebezpiecznego cezu i strontu z gleby, reagujących wybuchowo w kontakcie np. z wodą. Dzięki temu uniknięto skażenia wód gruntowych i przedostania się substancji radioaktywnych do rzek.

 PRZEMYSŁ (INDUSTRY)

 • likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych,
 • gaszenie pożarów chemicznych
 • dezaktywacja niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
 • dodatek do cementu: w mieszaninie z cementem portlandzkim jest efektywnym czynnikiem stabilizującym, natomiast w przypadku metali ciężkich – immobilizującym.
 • dodawaniem zeolitów do mas asfaltowych (zwiększają trwałość budulca).
 • wypełniacze (papier, guma, zaprawy plastyczne)
 • jako katalizator – nośnik katalizatorów w przemyśle petrochemicznym, przy prowadzeniu m.in. procesów krakingu, alkilacji, uwodorowieniu w przeróbce ropy naftowej i gazu ziemnego.

ZDROWIE (HEALTH)

 • opatrunki grzybobójcze
 • terapia antyrakowa
 • suplement stabilizujący pracę układu trawiennego
 • wspiera działanie systemu immunologicznego
 • naturalny detoksykacja – usuwa szkodliwe dla organizmu substancje
 • zwiększa wydolność organizmu
 • regeneruje po dużym wysiłku
 • redukuje zakwasy

WODA (AQUA)

 • filtracja wód pitnych
 • materiał filtracyjny do akwariów, oczek, stawów i jezior
 • zapobiega eutrofizacji wód stawów rybnych
 • napowietrzanie (aeracji) kultur rybnych tlenem uzyskanym przy separacji z powietrza
 • oczyszczanie wody i ścieków: wchłanianie metali ciężkich, takich jak ołów, chrom, nikiel i cynk oraz azot, amoniak, niektóre substancje organiczne
 • oczyszczania zeolitami wód podziemnych w śląskich kopalniach z izotopów radu. Po oczyszczeniu woda może być bezpiecznie przepompowana na powierzchnię i nie stanowi już zagrożenia dla środowiska naturalnego.

...