Fukushima – usuwanie skutków katastrofy za pomocą zeolitu

6.3.14 Daniel Brak komentarzy

Fukushima

Po katastrofie elektrowni atomowej w Czarnobylu, świat po raz pierwszy od czasów Hiroshimy poczuł, jak wielkim zagrożeniem dla ludzkości i przyrody jest skażenie radioaktywne. Na szczęście, technika oraz nasze umiejętności w zakresie usuwania skutków katastrof jądrowych, poszły mocno do przodu od roku 1986. Dzisiaj, dla usuwania skutków katastrofy w Fukushimie wykorzystuje się najnowszą technologię oraz... zeolity.

Kwestia oczyszczania terenów wokół elektrowni, a zwłaszcza wód morskich, skażonych w wyniku katastrofy w Fukushimie, stanowi bardzo poważny problem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Znaczne ilości substancji radioaktywnych przedostały się do wód morskich bezpośrednio po trzęsieniu ziemi, które spowodowało katastrofę, jak również w późniejszych dniach, mimo podejmowanych przez Japończyków działań. W czasie trzęsienia ziemi odnotowano wstrząsy o sile 9 stopni w skali Richtera. Spowodowane nimi fale tsunami uszkodziły system chłodzenia reaktorów i spowodowały wyciek radioaktywny.

16 kwietnia 2011 roku Japończycy postanowili użyć do oczyszczania wód zeolitu. Japońska agencja informacyjna Jiji Press podała, że do neutralizacji radioaktywnych substancji użyto dziesięciu stukilogramowych worków z zeolitem, z których część zdeponowano bezpośrednio w morzu, tuż przy ujściu rur z uszkodzonego reaktora I. Ratownicy japońscy, z właściwą sobie determinacją, mimo upływu czasu wciąż toczą walkę o usunięcie zakumulowanych w rejonie Fukushimy substancji radioaktywnych,...

Czytaj więcej

Zeolity – budowa, podział i charakterystyka

Daniel Brak komentarzy

Zeolity to krystaliczne, uwodnione glinokrzemiany, które zawierają w swojej strukturze słabo związane cząsteczki wody. Po ich odszczepieniu pozostają luki (kanaliki) zdolne do przyjmowania innych cząsteczek. Cechą zeolitów jest obecność w ich składzie cząsteczek tzw. wody zeolitowej, która podczas ogrzewania usuwana jest z jego struktury pozostawiając jednak bez zmian otwartą szkieletową konstrukcję kryształu. Taka budowa minerałów zapewnia unikatowe właściwości molekularno-sitowe, sorpcyjne i jonowymienne, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Zeolity są więc uwodnionymi, krystalicznymi glinokrzemianami metali I i II grupy układu okresowego w szczególności Na, K, Mg, Ca, Sr i Ba. Sieć przestrzenna zeolitu zawiera kanały i łączące się ze sobą komory w...

Czytaj więcej