O NAS

4.4.2017 Daniel Brak komentarzy

Zeolit to stworzone przez naturę sito molekularne o zadziwiających możliwościach wchłaniania szkodliwych substancji. Mało kto wie, że 0,5 mln ton tego minerału ograniczyło skutki katastrofy w Czarnobylu pochłaniając radioaktywne pierwiastki. Wykorzystanie tych właściwości dało impuls do stworzenia zeolitów syntetycznych takich ZSM-5 opatentowany w 1978 roku przez firmę Mobil. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie usuwania skutków katastrof ekologicznych bez niego.

Ze względu na fakt, że zeolit (glinokrzemian) jest przedmiotem nieustających badań to dużą część naszego portalu poświęciliśmy nauce. Wciąż uzupełniamy zbiór publikacji naukowych co ułatwi poszukiwanie materiałów źródłowych.

Zeolit jest również obecny w naszym codziennym życiu: zmniejsza wilgotność otoczenia, oczyszcza gazy i powietrze, bierze udział w filtracji wody, oczyszczaniu ścieków, nie pozwala rozwijać się grzybom i pleśni w hodowlach zwierząt, działa detoksykująco na żywe organizmy pochłaniając metale ciężkie, zwiększa odporność drzewostanów, jest naturalnym nawozem, zastępuje szkodliwe detergenty w ekologicznych proszkach do prania, chroni zabytki. Więcej uporządkowanych informacji znajdziecie w naszej rubryce zastosowanie.

Dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu i zapraszamy do korzystania z naszego portalu.

Administrator portalu ZEO4.info

ZEO4 Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa

   +48 (22) 101 09 29
   info(@)zeo4(.)pl
   www.zeo4.pl

 NIP 525-253-30-98 / REGON 340065507 / KRS 0000415820

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000415820. Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN.