Zeolity, gaz i ciepełko.

1.6.16 Daniel Brak komentarzy

Prawda jest taka, że lato pomału dobiega końca, a tym samym zbliża się sezon grzewczy. Jak co roku powróci więc temat ogrzewania, kosztów z nim związanych oraz utrzymującego się na ulicach miast smogu. Powróci też pytanie – czym grzać? Najbardziej korzystną opcją, z punktu widzenia ekologii oraz ekonomii, jest ogrzewanie gazem; w odróżnieniu od węgla, nie wymaga ono brudzenia sobie rąk i nie generuje smogu, zaś w odróżnieniu od prądu – nie rujnuje domowego budżetu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że aby osiągnąć przyjemne i ekologiczne ciepełko w naszych domach niezbędne są... zeolity.

Gaz ziemny, który wydobywamy, nie nadaje się bowiem do bezpośredniego użycia w piecykach – wcześniej musi zostać odpowiednio oczyszczony. Proces oczyszczania obejmuje usunięcie z mieszaniny gazowej tak zwanych gazów kwaśnych (dwutlenku węgla i siarkowodoru), a niekiedy także azotu i rtęci. Co więcej, jeżeli gaz pochodzi ze złóż skondensowanych, to dodatkowo należy rozdzielić go od ropy naftowej. Gaz powinien także zostać osuszony, przy czym osuszanie nie oznacza tu całkowitego usunięcia pary wodnej. Wystarczy jedynie usunąć ją w takim stopniu, aby nie doszło do jej skroplenia w temperaturze minimalnej procesu. W praktyce oznacza to, że usuwamy tyle pary, aby temperatura punktu rosy była o mniej...

Czytaj więcej

Durian kontra zeolit

11.3.16 Daniel Brak komentarzy

Nawyki żywieniowe w rożnych częściach świata mogą wywołać niemałą konsternację; woniejące francuskie sery, koreański embrion ptaka czy choćby nasze rodzime flaczki, to specjały, które swoim wyglądem i zapachem potrafią dosłownie rzucić obcokrajowca na kolana. Jednak nawet niepowtarzalny zapach gotujących się flaczków jest niczym w porównaniu z zabójczą wonią owocu durian, uchodzącego za niezwykły przysmak w krajach Orientu. Duriany wydzielają bowiem specyficzną woń, o aromacie i sile rażenia porównywalnej z... szambem. Skutkiem tego, władze wielu państw, np. Singapuru, wprowadziły oficjalny zakaz przewożenia durianów metrem, liniami lotniczymi, a także przechowywania ich w pokojach hotelowych. Mimo to, wyborny smak tych owoców powoduje, że są one...

Czytaj więcej

Potwierdzono efektywność pochłaniania amonu przez zeolit.

5.6.15 Daniel Brak komentarzy

Amon to rodnik o wzorze NH4, rozkładający się łatwo na amoniak i wodór. Sole amonu (wynik reakcji amoniaku z kwasami) zawierają bezbarwny kationamonowy NH4+, o właściwościach pośrednich między własnościami jonów sodu i potasu. Przykłady soli: chlorek amonu NH4Cl (salmiak), siarczan(VI) amonu (NH4)2SO4, azotan(V) amonu NH4NO3 (saletry), węglan amonu (NH4)2CO3, wodorowęglan amonu NH4HCO3. Wszystkie sole amonu stosowane są jako nawozy azotowe. Amon powstaje w wodnych roztworach amoniaku lub w wyniku dysocjacji jonowej soli amonu. Pochłanianie amonu przez zeolit zostało potwierdzone w różnych warunkach: poziom pH (poziom kwasowości i zasadowości – SO), różne dawki zeolitu, czas kontaktu, temperatura stężenie amonu. Optymalne wyniki wiązania jonów stwierdzono przy dużej wyjściowej koncentracji amonu i dłuższym kontakcie chemicznym. W konsekwencji okazała się wartość pH...

Czytaj więcej

Klinoptylolit i mordenit kontra związki amonowe.

6.12.14 Daniel Brak komentarzy

Na naszej planecie człowiek jest gatunkiem dominującym i czerpie z tego faktu rozliczne korzyści. Na ile dobrze na tym wychodzi sama planeta, to już inna sprawa. O ile rozwój cywilizacji, nowych technologii oraz przemysłu jest z punktu widzenia ludzkości zjawiskiem pozytywnym, o tyle skutki uboczne, towarzyszące temu rozwojowi, nie przedstawiają się już tak różowo. Wskutek działalności człowieka, zanieczyszczeniu ulegają wszystkie aspekty środowiska: woda, powietrze oraz gleba. A spośród nich, właśnie woda jest najbardziej mobilnym i istotnym czynnikiem środowiskowym, bowiem od jej jakości zależy zarówno kondycja organizmów, które w niej żyją, jak również skał (w tym gleb), przez które migruje. Wskutek...

Czytaj więcej

DESONOX i po kłopocie!

24.11.14 Daniel Brak komentarzy

Spalanie węgla kamiennego jest, jak wiadomo, jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania energii, wykorzystywanym na szeroką skalę przez wiele krajów. Od lat czynione są próby zastąpienia go innymi metodami, jak choćby energią atomową, czy też pochodzącą z odnawialnych źródeł. Rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa, co pozwala na stopniowe wypieranie tradycyjnych metod nowymi, ale mimo to, spalanie węgla oraz związane z nim postępujące zanieczyszczanie środowiska naturalnego, jest wciąż procesem zachodzącym na szeroką skalę. Ponieważ węgiel, podobnie, jak inne rudy, praktycznie nie występuje na większą skalę w czystej postaci, spalanie go wiąże się z emisją, obok CO2, również innych gazów, niebezpiecznych dla środowiska. Jednym z...

Czytaj więcej

Zeolit oczyszcza zanieczyszczoną wodę z rtęci, niklu i chromu.

23.10.14 Daniel Brak komentarzy

Oczyszczanie wód oraz ścieków przemysłowych z takich zanieczyszczeń, jak jony metali i substancje organiczne, stanowi jedno z większych wyzwań dla współczesnej nauki i środowisk biznesowych, niejednokrotnie generujących te zanieczyszczenia i zmuszonych do ich neutralizacji. Kwestię oczyszczenia roztworów wodnych najczęściej rozwiązuje się, stosując metody adsorpcyjne oraz wymianę jonową. Ze względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne, mechaniczne i hydrodynamiczne, częstymi materiałami stosowanymi do tego celu są naturalne zeolity. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dostępności tego materiału, a co za tym idzie, jego ceny. Do zeolitów najczęściej wykorzystywanych w procesie oczyszczania wód i ścieków należą np. klinoptylolit i mordenit. Dlaczego akurat klinoptylolit jest...

Czytaj więcej

Zeolit i szyby zespolone

17.10.14 Daniel Brak komentarzy

Szyby zespolone są obecnie standardem w większości polskich domów i biur. Zastąpienie dwóch oddzielnych okiennic jedną, za to z zespoloną szybą, nie tylko wpłynęło pozytywnie na izolację termiczną budynków, ale również w znaczący sposób ułatwiło życie i pracę osobom, które na co dzień dbają o czystość naszych okien. Okna zespolone są trwalsze, bardziej estetyczne i znacząco wpływają na obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków, co w naszym klimacie ma niebagatelne znaczenie. Nie zawsze jednak zastanawiamy się, co mianowicie znajduje się pomiędzy taflami takiego zespolonego okna. Z lekcji fizyki pamiętamy co prawda, że jednym z najlepszych izolatorów jest powietrze; jest to oczywiście...

Czytaj więcej

Adsorpcyjna pompa ciepła.

Daniel Brak komentarzy

Słowo „zeolit” można przetłumaczyć, jako „wrzący kamień”. Czy oznacza to, że za pomocą zeolitów możemy się ogrzać? Do pewnego stopnia tak. Co prawda, zeolity nie stanowią same w sobie paliwa, jak na przykład węgiel, mogą natomiast przyczynić się do znacznego obniżenia ilości spalanych paliw kopalnych, a przez to zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Wszystko to możliwe jest dzięki zastosowaniu zeolitów w tak zwanych adsorpcyjnych pompach ciepła. Pompy te, będące wciąż jeszcze w fazie badań i rozwoju, powoli zyskują na świecie coraz większe rzesze zwolenników. A zatem – jak działa taka zeolitowa pompa ciepła? Zeolity, jak wiadomo, posiadają zdolność adsorbowania, a więc...

Czytaj więcej

Usuwanie zanieczyszczeń olejowych za pomocą zeolitu

27.9.14 Daniel Brak komentarzy

Jak wiadomo, olej i woda raczej się nie przyjaźnią. Ich wzajemne stosunki mogą przedstawiać się jeszcze gorzej, gdy dojdzie do skażenia wody substancjami ropopochodnymi, jak również olejami smołowymi, roślinnymi, czy wreszcie tłuszczami zwierzęcymi. Chociaż związki te nie wchodzą w reakcje z wodą, usunięcie ich stanowi nie lada problem, zaś ich obecność ma katastrofalny wpływ nie tylko na jakość samej wody, ale poprzez nią - na cały ekosystem. Ważne jest również, aby uświadomić sobie, że zanieczyszczenie takie powstaje, wbrew temu, co sobie wyobrażamy, nie tylko po katastrofie tankowca; wówczas bowiem problem dotyczyłby jedynie wody morskiej. Zanieczyszczeniu substancjami olejowymi mogą ulec również...

Czytaj więcej