Potwierdzono efektywność pochłaniania amonu przez zeolit.

5.6.15 Daniel Brak komentarzy

Amon to rodnik o wzorze NH4, rozkładający się łatwo na amoniak i wodór. Sole amonu (wynik reakcji amoniaku z kwasami) zawierają bezbarwny kationamonowy NH4+, o właściwościach pośrednich między własnościami jonów sodu i potasu. Przykłady soli: chlorek amonu NH4Cl (salmiak), siarczan(VI) amonu (NH4)2SO4, azotan(V) amonu NH4NO3 (saletry), węglan amonu (NH4)2CO3, wodorowęglan amonu NH4HCO3. Wszystkie sole amonu stosowane są jako nawozy azotowe. Amon powstaje w wodnych roztworach amoniaku lub w wyniku dysocjacji jonowej soli amonu.

Pochłanianie amonu przez zeolit zostało potwierdzone w różnych warunkach:

poziom pH (poziom kwasowości i zasadowości – SO), różne dawki zeolitu, czas kontaktu, temperatura stężenie amonu.

Optymalne wyniki wiązania jonów stwierdzono przy dużej wyjściowej koncentracji amonu i dłuższym kontakcie chemicznym. W konsekwencji okazała się wartość pH równa 6 jako optimum przy przyswajaniu jonów, przy czym temperatura nie odgrywała żadnej roli. W dalszych badaniach wykazana została nadzwyczajna zdolność sorpcyjna zeolitu.

...

Czytaj więcej

Detoks, czyli posprzątaj swój organizm.

2.1.15 Daniel Brak komentarzy

“Jesteś tym, co jesz” mawiają dietetycy. W takim razie wegetarianie są chodzącą sałatą, a miłośnicy golonki… no właśnie. Wszelkie uproszczenia prowadzą zwykle do dziwnych wniosków. Tak naprawdę, to, w jakiej kondycji znajdują się nasze organizmy jest wypadkową nie tylko naszej diety i mniej lub bardziej zdrowego stylu życia, ale stanowi przede wszystkim odbicie kondycji środowiska, w którym żyjemy. Jakie ono jest, wszyscy wiemy, nie ma więc sensu rozwodzić się nad zanieczyszczeniem przyrody, powietrza, wody i tak dalej. Niestety, mimo wszelkich eko-akcji, nie jesteśmy w stanie tego zmienić, a przynajmniej nie w perspektywie najbliższych kilku lat. Możemy natomiast pomóc naszym organizmom...

Czytaj więcej

Klinoptylolit i mordenit kontra związki amonowe.

6.12.14 Daniel Brak komentarzy

Na naszej planecie człowiek jest gatunkiem dominującym i czerpie z tego faktu rozliczne korzyści. Na ile dobrze na tym wychodzi sama planeta, to już inna sprawa. O ile rozwój cywilizacji, nowych technologii oraz przemysłu jest z punktu widzenia ludzkości zjawiskiem pozytywnym, o tyle skutki uboczne, towarzyszące temu rozwojowi, nie przedstawiają się już tak różowo. Wskutek działalności człowieka, zanieczyszczeniu ulegają wszystkie aspekty środowiska: woda, powietrze oraz gleba. A spośród nich, właśnie woda jest najbardziej mobilnym i istotnym czynnikiem środowiskowym, bowiem od jej jakości zależy zarówno kondycja organizmów, które w niej żyją, jak również skał (w tym gleb), przez które migruje. Wskutek...

Czytaj więcej

Jak stworzyć smaczną wodę?

16.11.14 Daniel Brak komentarzy

Teoria ewolucji zakłada, że życie powstało w wodzie. Chociaż to wciąż jest to tylko teoria, nie ulega wątpliwościom fakt, że woda stanowi podstawę funkcjonowania organizmów; dotyczy to nawet tych nieco bardziej skomplikowanych niż sinice, jak na przykład ludzi. Woda, jaką pijemy, ma ogromny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie i zdrowie, ale również na długość i jakość naszego życia. Znawcy tematu, chętnie cytowani przez producentów wody mineralnej, zalecają, aby pić nie mniej, niż osiem szklanek wody dziennie. Wszystko pięknie, ale nie trzeba posiadać doktoratu z balneologii, żeby mieć świadomość, że woda wodzie nie równa. A czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy,...

Czytaj więcej

Zeolit oczyszcza zanieczyszczoną wodę z rtęci, niklu i chromu.

23.10.14 Daniel Brak komentarzy

Oczyszczanie wód oraz ścieków przemysłowych z takich zanieczyszczeń, jak jony metali i substancje organiczne, stanowi jedno z większych wyzwań dla współczesnej nauki i środowisk biznesowych, niejednokrotnie generujących te zanieczyszczenia i zmuszonych do ich neutralizacji. Kwestię oczyszczenia roztworów wodnych najczęściej rozwiązuje się, stosując metody adsorpcyjne oraz wymianę jonową. Ze względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne, mechaniczne i hydrodynamiczne, częstymi materiałami stosowanymi do tego celu są naturalne zeolity. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dostępności tego materiału, a co za tym idzie, jego ceny. Do zeolitów najczęściej wykorzystywanych w procesie oczyszczania wód i ścieków należą np. klinoptylolit i mordenit. Dlaczego akurat klinoptylolit jest...

Czytaj więcej

Usuwanie zanieczyszczeń olejowych za pomocą zeolitu

27.9.14 Daniel Brak komentarzy

Jak wiadomo, olej i woda raczej się nie przyjaźnią. Ich wzajemne stosunki mogą przedstawiać się jeszcze gorzej, gdy dojdzie do skażenia wody substancjami ropopochodnymi, jak również olejami smołowymi, roślinnymi, czy wreszcie tłuszczami zwierzęcymi. Chociaż związki te nie wchodzą w reakcje z wodą, usunięcie ich stanowi nie lada problem, zaś ich obecność ma katastrofalny wpływ nie tylko na jakość samej wody, ale poprzez nią - na cały ekosystem. Ważne jest również, aby uświadomić sobie, że zanieczyszczenie takie powstaje, wbrew temu, co sobie wyobrażamy, nie tylko po katastrofie tankowca; wówczas bowiem problem dotyczyłby jedynie wody morskiej. Zanieczyszczeniu substancjami olejowymi mogą ulec również...

Czytaj więcej

Woda zeolitowa.

23.9.14 Daniel Brak komentarzy

Zeolity należą do glinokrzemianów – dość pospolicie występującej grupy minerałów; mają rozmaity skład chemiczny, a co za tym idzie, różną postać kryształów oraz różne właściwości fizykochemiczne. Z jakiegoś jednak powodu zostały one wyodrębnione, jako jedna gromada. Cechą tą jest obecność w ich strukturze systemu porów i kanałów, które mogą zostać wypełnione rozmaitymi substancjami. Jedną z takich substancji, mającą kluczowe znaczenie dla własności zeolitów, jest tlenek wodoru, czyli... zwykła woda. Pytanie tylko, czy aby na pewno zwykła? Zacznijmy od tego, że gdyby nie obecność wody, zeolity prawdopodobnie nazywałyby się zupełnie inaczej. Nazwa zeolit pochodzi bowiem z j. greckiego i składa się tak...

Czytaj więcej

Zeolity jako naturalne adsorbenty cz.1.

29.8.14 Daniel Brak komentarzy

Naturalne adsorbenty znajdują szerokie zastosowanie w procesach oczyszczania wód i osadów ściekowych. Należy zaznaczyć, że adsorbenty te nie tylko doskonale wpisują się w obecny trend do stosowania raczej rozwiązań naturalnych i proekologicznych; ich wyższość nad syntetycznymi polega również na fakcie, że są one łatwo dostępne, proste do wydobycia, a przez to tanie. Ponadto naturalne adsorbenty, jakimi są zeolity, wykazują dużą odporność chemiczną, mechaniczną oraz temperaturową. Co więcej, zeolity często łączą w sobie zarówno właściwości sit molekularnych, jak i właściwości jonowymienne. Co szczególnie ważne, każda z tych właściwości może zostać poddana modyfikacjom, w zależności od wymagań, jakie ma spełnić dany adsorbent. Wszystkie powyższe...

Czytaj więcej

Zeolit i ekologiczne oczyszczanie osadów ściekowych.

14.8.14 Daniel Brak komentarzy

W oczyszczalni ścieków Kraków-Płaszów, do oczyszczania wód z jonów metali ciężkich zastosowano zeolit 13 X oraz sorbent roślinny. Problem neutralizacji oraz zastosowania osadów ściekowych jest jednym z głównych zagadnień, z jakimi musi się mierzyć współczesna ekologia. Obok związków azotu i fosforu, osady te mogą zawierać również toksyczne substancje organiczne oraz wiele metali ciężkich. Najczęstszym sposobem eliminacji odpadów jest ich składowanie oraz spalanie. Jednakże bardzo często skład odpadów nie pozwala na ich spalenie, a także stanowi swoistą bombę ekologiczną, wymagającą specjalnego traktowania oraz dużych nakładów finansowych, celem zapobieżenia przedostaniu się szkodliwych substancji do środowiska. W pracy dr inż. Macieja Michałowskiego i prof....

Czytaj więcej